Weten waar je school staat

Binnen het programma Voortgezet Leren werken scholen samen aan gerichte schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen biedt het programma twee instrumenten aan om inzichtelijk te maken waar de school staat: de Kwaliteitsmeter en de Schoolfie.

De Kwaliteitsmeter: focus op urgentie

De Kwaliteitsmeter geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren in de onderwijskwaliteit van uw school. Als u de Kwaliteitsmeter heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken.

De Schoolfie: focus op ambities

Met de Schoolfie krijgt u inzicht in de stand van zaken als het gaat om het ambitieus leerklimaat in uw school. De uitkomsten van de Schoolfie kunt u gebruiken om gerichte ambities en ontwikkelingsvragen te formuleren voor het verder realiseren en versterken van het ambitieuze leerklimaat in de school. De schoolfie kan bijvoorbeeld ingezet worden als onderdeel van een collegiale visitatie.